Zapisz w postaci sumy algebraicznej :
1. pole trapezu o podstawach x, x+2 i wysokosci x+1

Przeksztalc iloczyny na sumy.
1. (pierwiatek z 3 +1)(2 pierw. z 3 - 2 )
2. (pierw z 2 + pierw z 3)(pierw z 6 + pierw z 3 )
3. (x pierw z 2 +1)(x-2 pierw z 2)
4. (x+pierw z 2)(2pierw z 2 +x)

Pilne!!

2

Odpowiedzi

2009-12-10T19:30:57+01:00
Pole trapezu wzor - a+b*h/2

(x+x+2)*x+1/2 =2x2[do kwadratu] +3x2{do kwadratu}/2 = 5x2{do kwadratu}/2 =2,5x
1 2 1
2009-12-10T19:41:41+01:00
1. (2x+2)(x+1)/2=(2xkwadrat +2x+ 2x+2)/2= =(2xkwadrat+4x+2)/2


1.=6-2√3+2√3-2=6-2=4
2.=√12+√6+√18+9=2√3+√6+3√2+9
3.=xkwadrat√2-4x+x-2√2=xkwadrat√2-3x-2√2
4.=2√2x+xkwadrat+4+√2x=3√2x+xkwadrat+4
1 2 1