2. Którą z właściwości ciał stałych wykorzystują dzieci przy opisanych czynnościach?
a) lepiąc figurki z plasteliny -
b)rozciągając sprężynkę -
c)łamiąc suche gałązki na ognisko -
d)kozłując piłkę do koszykówki-

3.Zastanów się, czy poniższe zdania są prawdziwe. Jeśli tak, to wpisz w okienko literę P, jeśli nie - literę N.
a)Ciała stałe mają własny kształt, ale nie mają określonej objętości
b)wszystkie ciała stałe mają własny kształt i określoną objętość
c)Można zmniejszyć objętość ciała stalego, ściskając go.
d)Zmiana kształtu ciała stałego powoduje zmianę jego objętości.

5. Które z wymienionych właściwości ciał dotyczą gazów? Podkreśl je.
a)maja określony kształt
b)można je sprężać
c)trudno zmienić ich objętość
d)można je rozprężać
e)zajmują całą dostępną objętość
f)są kruche
g)przyjmuja kształt naczynia, w którym się znajdują

6.wpisz brakujące wyrazy.
a)Gdy prędkość cząsteczek mała i odległość małe, to wiadomo nam, że to ciało ....
b)Gdy odległość większa i cząsteczka tak sie nie wlecze, to zaraz rozpoznamy, ze te ciała to.......
c)A gdy odległość duża i cząsteczki pędzą na czas, wszyscy pewnie już zgadali. To ciało to....

7.Co to jest powierzchnia swobodna cieczy?

1

Odpowiedzi

2009-12-10T20:28:03+01:00
Ad2
a) plastyczność
b)sprężystość
c)kruchość
d)sprężystość
Ad3
Prawdziwe jest tylko b
Ad5
b,d,e,g
Ad6
a)ciała stałe
b)ciecze
c)gaz
Ad7
Jest to powierzchnia, która wytważa się saorzutnie jest zawsze pozioma

56 3 56