Wyprodukowano 2 rodazje pucharkówdo lodów.Jeden ma miseczkę w kształcie półkuli o średnicy 12 cm,a drugi w kształcie walca o średnicy podstawy 12 cz,Miseczki umocowane są na nóżkach tej samej wydokości .Obie miseczki mają tę samą objętoś.Któryn pucharek jest wyższy i o ile?

1

Odpowiedzi

2009-12-11T10:31:22+01:00
Wyprodukowano 2 rodazje pucharkówdo lodów.Jeden ma miseczkę w kształcie półkuli o średnicy 12 cm,a drugi w kształcie walca o średnicy podstawy 12 cz,Miseczki umocowane są na nóżkach tej samej wydokości .Obie miseczki mają tę samą objętoś.Któryn pucharek jest wyższy i o ile?
promień pucharka w kształcie kuli to 12/2 = 6

Objętość pucharka w kształcie kuli Vk = 4/3 Пr³/2
Vk = 4/3 П (6)³/2
Vk = 576 П

Ponieważ objętość pucharka w kształcie walca jest taka sama to możemy zapisać:
576 П = П r² x h
gdzie
h - wysokość walca
r - połowa średnicy podstawy = 12/2 = 6
wyliczamy wysokość
h = 576/36 = 16

Pucharek - walec ma wysokość 16 cm a pucharek - kula 6 cm. Wyższy jest walec o 10 cm