Odpowiedzi

2009-12-10T19:34:16+01:00
1 - zaciąganie kredytów i opwiązanie gospodarki europejskiej z gospodarką stanów zjedn.
- podtrzymywanie z bankami koniktury
.

;P
2009-12-10T19:36:13+01:00
1Zad
1. Długotrwały i głeboki spadek produkcji przemysłowej,
2. Brak popytu na towary
3. Masowe bezrobocie, ogeaniczenie płac
4. Spekulacje akcjami, których wartość
nominalna przekroczyła wielokrotnie ich wartość rynkową
5. Gwałtowny spadek ceny akcji,
6. Bankructwa i zadłużenia,
7. Bezwzględna polityka syndykatów (aby się ratować przed stratami, dyktowały ceny, ustalały ilość produkcji nie licząc się z rzeczywistymi potrzebami społęczeństwa
8. Tzw. nożyce cenowe (wzrost ceny produktów przemysłowych, spadek cen produktów żywieniowych)