1.Wykonaj mnozenie.
a)(x + 1)(y + z)
b)(a + 3)(5 - b)
c)(a - 2b)(b - 5)
2.Wykonaj mnozenie i zredukuj wyrazy podobne.
a)2x(x + 1) = 2x² + 4(y + 1) + xy
b)(1 - p)(3p - 4) - 3p
c)(k - 0,5l)(k + 6) + k²
d)(c - 1,5c)(12 + c) - c²
3.Roziaz rownanie.
a)2x(x + 1) = 2x² + 4
b)(x - 1)(x - 1)(x + 2) = x² + 5
c)(x + 2(x - 1) = x² + 5
d)(x - 5)(x - 10) = x(x + 5)

2

Odpowiedzi

2009-12-10T19:37:30+01:00
A)xy+xz+y+z więcej nic z tym nie zrobisz
b)5a-ab+15-3b więcej nic
c)ab-5a-2b²+10b
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T19:42:45+01:00
1.Wykonaj mnozenie.
a)(x + 1)(y + z) =xy+xz+y+z
b)(a + 3)(5 - b) = 5a-ab+15-3b
c)(a - 2b)(b - 5) = ab-5a-2b²+10b
2.Wykonaj mnozenie i zredukuj wyrazy podobne.
a)2x(x + 1) = 2x² + 4(y + 1) + xy 2x²+2x=2x²+4y+4+xy 2x-4y-4-xy=0
b)(1 - p)(3p - 4) - 3p = 3p-4-3p²+4p=-3p²+7p-4
c)(k - 0,5l)(k + 6) + k²= k²+6k-0,5kl-3l+k²=2k²+6k-0,5kl-3l
d) (c - 1,5c)(12 + c) - c²=12c-8c-1,5c²
3.Roziaz rownanie.
a)2x(x + 1) = 2x² + 4
2x²+2x=2x²+4
x=2

b)(x - 1)(x - 1)(x + 2) = x² + 5
(x²-2x-1)(x+2)=x²+5
x³+2x²-2x²-4x-x-2=x²+5
x³-5x=x²+7
x³-x²-5x-7=0 ( w tym coś chyba źle przepisane)

c)(x + 2(x - 1) = x² + 5
x²-x+2x-2=x²+5
x=7

d)(x - 5)(x - 10) = x(x + 5)
x²-15x+50=x²+5x
50=20x
x=2,5
1 1 1