Zadanie 1
Oblicz długości zaznaczonych odcinków. Wyniki zaokrąglij.
b)30cm i 1,5m
c)1,5m 1m 1m i 1,25
zadanie 2
Oblicz obwody trójkątów o wierzchołkach.
b) D=(-2, -2) E=(4, -2) F=(1, 4)
c) G=(-4, -1) H=(4,-1) I(-1, 3)
a jak ktos ma matematyke z plusem do klasy 3
to to jest zadanie 7 i 8 na stronie 93:)

2

Odpowiedzi

2009-12-12T12:52:31+01:00
Zadanie 1
Oblicz długości zaznaczonych odcinków. Wyniki zaokrąglij.
b)30cm i 1,5m

1,5m=150cm
30+150=180(cm)=1,8m≈2m

c)1,5m 1m 1m i 1,25

150+100*2+125=475(cm)=4,75m≠5m

zadanie 2
Oblicz obwody trójkątów o wierzchołkach.
b) D=(-2, -2) E=(4, -2) F=(1, 4)

3²+6²=a²
9+36=a²
45=a²
a=3√5

4²+36=b²
16+36=b²
b²=52
b=2√13

Obw=2+4+2√13+3√5=6+2√13+3√5

c) G=(-4, -1) H=(4,-1) I(-1, 3)

3²+4²=c²
9+16=c²
25=c²
c=5

5²+16=d²
d=√41

Obw=4+4+5+√41=13+√41
8 2 8
2009-12-12T13:22:42+01:00
Zad 2

b) Obw= a+b+c
a= 6
b= 7
c= 7
Obw= 6+7+7
Obw= 20

c)Obw= a+b+c
a= 8
b= 5
c= 6
Obw= 8+5+6
Obw= 19
1 1 1