Odpowiedzi

2009-12-11T23:08:50+01:00
W wierszu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pt. „Modlitwa do Bogurodzicy” podmiot liryczny występuje w liczbie mnogiej. Prawdopodobnie, ze względu na treść wiersza oraz czas powstania podmiotem lirycznym są idący do walki żołnierze.
Wiersz podzielony jest na pięć strof, a każda składa się z czterech wersów
i zaczyna się apostrofą do Matki Boskiej. Cały utwór ma charakter chwalebny
i błagalny – żołnierze wychwalają Marię oraz jej czyny i proszą o opiekę nad nimi i ich rodzinami. Prawdopodobnie prośba jest kierowana do Matki Boskiej ze względu na jej szczególne znaczenie w tradycji polskiej.
W pierwszej zwrotce podmiot liryczny dziękuje Marii za opiekę nad przodkami tej ziemi i prosi aby tak samo czuwała nad żołnierzami idącymi
w nocy do bitwy oraz o godną śmierć na polu walki. Wyrażenie „nocne drogi” może również wyrażać niebezpieczne, wojenne ścieżki.
Druga zwrotka mówi, iż Matka Boska jest nadzieją, pocieszeniem i czystością. Kolejne wersy są prośbą o to aby mogli się spokojnie modlić i nie stracili wiary mimo wojennej zawieruchy.
W trzeciej zwrotce podmiot liryczny wychwala Marię za jej bliski kontakt z Bogiem, dziękuje za łaski, które zsyła na ziemię i prosi o dodanie sił w dalszej walce.
Kolejna, czwarta zwrotka jest pochwałą i uwielbieniem Matki Boskiej ze względu na jej ważną rolę jaką było wychowanie Syna Bożego, podmiot liryczny prosi również Marię aby nauczyła matki żołnierzy jak mają żyć po starcie dzieci.
Ostatnia, piąta zwrotka wychwala blask i potęgę Matki Boskiej oraz prosi o pomoc na polu bitwy.