Odpowiedzi

  • skok
  • Rozwiązujący
2009-12-11T02:38:53+01:00
1mol CH4 - 6.02x10^23 cz
x moli - 12.06x10^27 cz
wiec x w przyblizeniu wynosi 20033 mola
kozystam ze wzoru nRT= pV
zamieniam Temp na kelviny = 293 K
i ze wzoru wyliczam V =nRT/p
V= 438458,5 dm 3