Odpowiedzi

2009-12-10T19:38:49+01:00
1 Gall Anonim – pierwszy kronikarz działający na ziemiach polskich.

2 Thietmar z Merseburga – biskup merseburski, kronikarz, autor kroniki Thietmara, ważnego źródła o historii Niemiec i Polski.

3.
Roczniki
Kroniki
Listy
Akty
Dokumenty
Tabliczki z pismem klinowym
Pamiętniki
3 4 3
2009-12-10T19:38:22+01:00
1.francuski mnich ktory spisał dzieje polski jako pierwszy za panowaniaB.Krzywoustego
2.biskup i kronikarz
3.dokumeny,wykopliska,monety,zamki,rzeczy użytku codziennego,roczniki,legendy
2 1 2
2009-12-10T19:41:14+01:00
3.zródła historyczne są pisane i niepisane lub materialne lub niematerialne.
1.gall anonim pierwszy kronikarz działający na ziemiach polskich, autor kroniki polskiej po łacinie:Cronicae et gesta ducum sive principum Polonorum.
2. (imię to odpowiada współczesnemu Ditmar; ur. 25 lipca 975 r. prawdopodobnie w Walbeck – zm. 1 grudnia 1018 r. w Merseburgu) – biskup merseburski, kronikarz, autor kroniki Thietmara, ważnego źródła o historii Niemiec i Polski.
2 3 2