Odpowiedzi

2009-12-11T16:18:52+01:00
W XVIII w. w Europie znacznie wzrosła liczba ludności ze 120mln do 190 mln pod koniec wieku.Wzrastała rola mieszczaństwa, zwłaszcza kupców.Tradycyjne rzemiosło cechowe przeżywało kryzys.W XVIII w powodzeniem cieszyły się importowane z Indii tkaniny bawełniane lecz były one konkurencją dla miejscowych produkcji w Anglii i Francji.W 1767r. tkacz angielski wynalazł mechaniczną przędzarkę wózkową.Wynalazek później ulepszano.Rozwijający się przemysł wełniany wykorzystywał napęd wodny.W1769 James Watt opatentował wynalazek taki jak maszyna parowa.W latach 80 tych XVIII stulecia próbowano zastosować ją w przemyśle bawełnianym.Wynalazki umożliwiające gwałtowny postęp w produkcji przemysłowej to technologia wytopu surówki węgla kamiennego Abrahama Derby 1735.
5 3 5