Odpowiedzi

2009-12-11T18:35:40+01:00
-wladca Bizancjum przeją utrzymał tytuł cesarza po upadku Rzymu
-w Bizancjum splatały się wplywy kultury arabskiej,słowiańskiej z Bałkan, z Azji Mniejszej, można powiedzieć że było centrum ówczesnego świata

-podejmowano pruby odbudowania potęgi dawnego cesarstwa poprzez chwilowe zajęcie terytoriów dawnego Cesarstw Zachodniego. Cesarze Bizancjum traktowali to jako swój święty i oczywisty obowiązek
-przejęto wiele z kultury rzymskiej z czasem dodając własne elementy
-tzw.II Rzym, Bizancjum po upadku Rzymu stalo się nowym pępkiem świata