Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T19:48:39+01:00
A) bielicowe
- powstały na podłożu lasów iglastych
- rzytnio-ziemniaczane
b) brunatne
- powstają na podłożu lub w pobliżu lasów liściastych
- proces bielicowy słabszy
- rozkładający liść przyjmuje barwę brązową-brunatną
- gleby dość rzyzne, na których można już uprawiać pszenicę i buraki cukrowe
c) mady
- powstaja w dolinach i deltach rzek
- powstały z mułu, czyli żułu
- dość rzyzne
- wymagają melioracji, bo są przewodnione
d) czarne
- powstają w wyniku zarastania jezior i bagien
- urodzajne, pszenno-buraczane
e) czarnoziemy stepowe na lessach
- powstają na lessach przy udziale dużej zawartości próchnicy
- w wyniku wymieszania się związków mineralnych i organicznych powstaje gleba, czarnoziem stepowy to najurodzajniejsza gleba
f) rędziny
- bardzo urodzajne, o dwóch profilach: poziom róchniczy i skała macierzysta
- sa to gleby trudne w uprawie

:))
12 4 12
2009-12-10T19:52:37+01:00
Gleba to powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej w której wyróżnić można składniki mineralne, składniki organiczne, powietrze oraz wodę.
80% pow. Polski zajmują gleby strefowe :
- bielicowe - 25% (z 80%) zajmują, powstały na podłożach płaszczyznach. Rosną na nich lasy iglaste.
- brunatne i płowe - 60% (z 80%) zajmują, powstają na podłożach gliniastych, rosną na nich lasy mieszane.
- czarnoziemy - 1% (z 80%) zajmują, wytworzone na lessach. Są najżyźniejszymi glebami w Polsce. Występują na wyż. Krakowsko-Częstochowskiej, niz. Śląskiej, wyż. Lubelskiej.

Pozostałe gleby w Polsce to gleby astrefowe :
- czarne ziemie - powstają na terenach zarastających jezior. Występują na Kujawach, niz. Szczecińskiej, równinie Włocławskiej.
- mady - powstają w dolinach rzek i na Żuławach Wiślanych.
- bagienne - występują na niz. Podlaskiej i Polesiu Lubelskim.
- rędziny - powstają na podłożach węglanowych. Występują na wyż. Krakowsko-Częstochowskiej, wyż. Lubelskiej i Niecce Nidziańskiej.
1 1 1