Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T21:57:11+01:00
1. znaczenie mitozy-dzięki temu podziałowi zachodzą procesy regeneracji,umożliwia wzrost organizmu,zachodzi we wszystkich komórkach.
2. znaczenie mejozy-dzięki temupodziałowi dochodzi do rekombinacji materiału genetycznego. Osobniki potomne różnią się od macierzystych i istnieje różnorodnośc osobnicza w odrębie gatunku.
3.profaza-formowanie się chromosomów,metafaza-układanie chromosomów,anafaza-wędrówka grup chromosomów potomnych,telofaza-despiralizacja chromosomów podział cytoplazmy.
4.I.podział-profazaI,metafazaI,anafazaI,telofazaI
II. podział-profazaII,metafazaII,anafazaII,telofazaII.
5.Interfaza-replikacja DNA, czyli podwojenie liczby cząsteczek DNA.
6. W profazie formują się chromosomy,a w profazieI chromosomy homologiczne tworzą biwalenty.
1 3 1