Odpowiedzi

2009-12-11T20:16:18+01:00
1.Merkantylizm służy klasie i broni jej. Można go traktować jako ideologię gospodarczą rodzącej się klasy – kupców i burżuazji, klasa feudalna odchodzi w cień. Powstają nowe klasy: kupców, bankierów, rodzącej się burżuazji i mieszczaństwa.
Anglia monarchia konstytucyjna:
2. Zakres i sposób sprawowania władzy przez króla ograniczony jest władzą parlamentu „król panuje, a nie rządzi”
Samodzierżawie w Rosji:
3. Centralizacja władzy przeprowadzona przy pomocy terroru wymierzonego w różne grupy społeczne. Przeprowadzane reformy również zmierzają do wzmocnienia władzy panującego.

1 5 1