Odpowiedz:

1. Jakie znaczenie dla rozrodu człowieka ma fakt, że w gametach jest tylko haploidalna liczba chromosomów?

2. Podaj diploidalna liczbę chromosomów .
3. Podaj haploidalną liczbę chromosomów.

4. Prawda czy fałsz?
-mutacje genowe mogą być wynikiem błędu powstałego podczas replikacji.
-mutacje genowe mają większy wpływ na funkcjonowanie komórek diploidalnych niż haploidalnych.
-mutacje zachodzące w komórkach ciała są przekazywane z pokolenia na pokolenie.

5. u człowieka do chorób dziedzicznych wraz z płcią należą:
- cukrzyca i białaczka
-daltonizm i anemia
-hemofilia i daltonizm
-anemia sierpowata i hemofilia

1

Odpowiedzi

2009-12-10T20:32:34+01:00
1. Dzięki haploidalnej liczbie chromosomów, dochodzi w komórkach do mejozy. Podczas mejozy powstaje komórka o zredukowanej liczbie chromosomów, dzięki czemu w procesie zapłodnienia zostaje odtworzona diploidalna komórka. Komórki haploidalne powstajęce po podziale posiadają nowe kombinacje genów. Wynika to z faktu, że do jąder potomnych wędrują przypadkowe chromosomy spośród chromosomów homologicznych (anafaza I), a poza tym w trakcie mejozy następuje również losowa wymiana części chromatyd chromosomów homologicznych pochodzących od obojga rodziców (crossing-over).

2. 2n
3. 1n

4. Fałsz
Prawda
Prawda
5. Daltonizm i hemofilia