Rozwiąć podane układy równań metodą PRZECIWNYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW(Jeśli chodsz do 2 gim. i Masz podr.MATEMATYKA Z PLUSEM to to jest zad.10/112) ALE KONIECZNIE METODĄ PRZECIWNYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW.!

a. y+2-(3-x)=0
x-2=5-(2-y)b. 3(x-y)+4x=8
3(x-5y)=5-9yc. 3(2x-1)+4(y-2)=9
2(5x-1)+3y=5(3x+y)+2d. 2(x+y)-3(x-2y)=-7x-2
5(x+1)-2(3-y)=-4(x+y)


e. ...

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T20:11:49+01:00
A. y+2-(3-x)=0
x-2=5-(2-y)

y+2 - 3 +x = 0
x - 2 = 5-2+y

y + x = 3-2
-y + x = 5-2+2

2x = 1+5
2x = 6 |:2
x = 3

x+y = 1
y = 1-3
y = -2

b. 3(x-y)+4x=8
3(x-5y)=5-9y

3x - 3y + 4x = 8
3x - 15y = 5 - 9y

7x - 3y = 8
3x - 15y +9y = 5

7x - 3y = 8 |*(-2)
3x - 6y = 5

-14x + 6y = -16
3x - 6y = 5

-11x = -11 |:(-11)
x = 1

3x - 6y = 5
-6y = 5 - 3x
-6y = 5 - 3
-6y = 2 |:(-6)
y = -1/3

c. 3(2x-1)+4(y-2)=9
2(5x-1)+3y=5(3x+y)+2

6x - 3 + 4y - 8 = 9
10x - 2 + 3y = 15x + 5y + 2

6x + 4y = 9 +8 +3
10x - 15x + 3y - 5y = 2 +2

6x + 4y = 20
-5x -2y = 4 |*2

6x + 4y = 20
-10x - 4y = 8

-4x = 28 |:-4
x = -7

6x + 4y = 20
4y = 20 - 6x
4y = 20 + 42
4y = 62 |:4
y = 15,5

d. 2(x+y)-3(x-2y)=-7x-2
5(x+1)-2(3-y)=-4(x+y)

2x + 2y - 3x + 6y + 7x = - 2
5x + 5 - 6 + 2y = -4x - 4y

6x + 8y = -2 |:(-2)
9x + 6y = 1 |:3

-3x - 4y = 1
3x + 2y = 1

-2y = 2 |:(-2)
y = 1

3x + 2y = 1
3y = 1 - 3x
3y = 1 - 3
3x = -2 |:3
x = -2/3

A reszta? Mozesz napisać na prv resztę przykłądów, jesli też musisz mieć zrobione :)
1 5 1
2009-12-10T21:35:16+01:00
Y+2-(3-x)=0
x-2=5-(2-y)

y+2-3+x=0
x-2=5-2+y

y+x=1
x-y=5

y+x=1
-y+x=5
-----------------
2x=6 /:2
x=3
y+x=1
y+3=1
y=-2
x=3


3(x-y)+4x=8
3(x-5y)=5-9y
3x-3y+4x=8
3x-15y=5-9y
7x-3y=8 /* (-2)
3x-6y=5
-14x+6y=-16
3x-6y=5
-11x=-11 /:(-11)
x=1

3(2x-1)+4(y-2)=9
2(5x-1)+3y=5(3x+y)+2
6x-3+4y-8=9
10x-2+3y=15x+5y+2
6x+4y=20
-5x-2y=4 /*2
6x+4y=20
-10x-4y=8
-4x=28 / : (-4)
x=-7


1 1 1