Łączny ciężar lokomotywy i wagonów wynosi 20MN. Ile wynosi praca wykonana przez lokomotywę na poziomej trasie podczas jednostajnego ruchu pociągu jeżeli przebyta droga jest równa 5km, a wszystkie opory ruchu stanowią 2% ciężaru całego składu pociągu?

1

Odpowiedzi

2009-12-10T20:16:51+01:00
Q = 20MN = 20 × 10⁶ N
F₁(siły oporu) = 2% × Q = 0,02 × 20 × 10⁶ N = 4 × 10⁵ N

praca to pokonane siły oporu w jednostce odległości

W = F₁ × s = 4 × 10⁵ N × 5 km(5000 m) = 2 × 10⁸ J = 200 MJ