1. Piotr i Paweł kolekcjonują płyty kompaktowe. Gdyby Piotr dał Pawłowi 4 płyty , to obaj mieli ich tyle samo. Gdyby jednak Paweł dał Piotrowi 8 płyt , wówczas miałby ich 5 razy mniej niż Piotr.
Po ile płyt w swojej kolekcji miał każdy z chłopców ??

2.Oblicz pole rombu o obwodzie 40 cm, w którym stosunek przekątnych jest równy 3:4

1

Odpowiedzi

2009-12-10T20:30:52+01:00
Ad1. x-ilosc płyt Piotra
y-ilosc płyt Pawła
x-4=y+4
(x+8):5= y-8
w ten sposób mamy układ równan
odp:y=6, x=14