Witam, mam do zrobienia 12 zadań z matmy, proszę aby przy rozwiązaniach były obliczenia.

1. Wyrażenie "Różnica liczby a i ilorazu liczby b przez 5 ma postać:
A. a - 5b,
B. a - b : 5
C. (a - b) : 5
D. a - 5 : b

2. Wartość liczbową wyrażenia 2b² - 1³ - 4b dla b = -¾ jest równa:
A. -3⅛
B. 3½
C. -2 7/9
D. 3 ⅛

3.Po redukcji wyrazów podobnych w wyrażeniu 5a² - 3b - 7a² + 8b otrzymamy:
A. -2a² - 11b
B. -12a² - 11b
C. 5b - 2a²
D. -2a² - 5b

4. Aby w równaniu (-2x + 6 ) - (...) = 6x - 5 lewa strona była równa prawej, na miejsce kropek trzeba wstawić:
A. -8x - 11
B. 4x + 1
C. 4x + 11
D. -8x + 11

5. W wyrażeniu -x -6 - 2x - x +7 należy wstawić nawiasy w taki sposób, aby otrzymać wyrażenie równe 1. Poprawna odpowiedź to:
A. -x - 6 - (2x - x) + 7
B. -x - (6 - 2x_ - x + 7
C. -x - 6 -2x - (x + 7)
D. -x - (6 - 2x - x +7)

6. Wynik mnożenia 3x (4y - x) to:
A. 12xy - x
B. 7x²y
C. 7xy - x
D. 12xy - 3x²

7. Po wyłączeniu wspólnego czynnika przed nawias wyrażenie 6a² + 4ab - 2a ma postać:
A. 2a (3a + 2b)
B. 2 (3a + 2ab - a)
C. 2a (3a + 2b - 1)
D. 2a (4a +2b - 1)

8. Trzecia część wyrażenia 6pq + 12pr - 3ps jest równa:
A. p(2q + 4r -s)
B. 3 (2pq + 4pr - ps
C. 3p (6q + 12r - 3s)
D. 2pq + 4pr - 3ps

9. 20 dag szybki kosztuje a złotych. Za 0,9 kg tej szybki należy zapłacić:
A. 4a zł
B. 5a zł
C. 4,5a złotych
D. 4⅕a zł

10. Wyrażenia algebraiczne 100a + 10b + c, opisujące liczbę trzycyfrową , w której liczba dziesiątek b jest średią arytmetyczną liczby setek a i liczby jedności c, to:
A. 100a + 5ac + c
B. 100a +10 (a+c) + c
C. 105a + 6c
D. 106a + 5c

11. Płaszcz kosztował x zł, a kurtka y zł ( x > y ). Płaszcz staniał o 15%, a kurtka o 10%. Kurka jest teraz tańsza od płaszcza o:
A. 0,15x - 0,1y
B. x - y
C. 0,85x - 0,90 y
D. (x - 15%) - (y - 10%)

Najbardziej zależy mi na obliczeniach, z góry dziękuję za odpowiedzi ;)

1

Odpowiedzi

2009-12-10T20:30:40+01:00
1. Wyrażenie "Różnica liczby a i ilorazu liczby b przez 5 ma postać:

B. a - b : 5

2. Wartość
liczbową wyrażenia 2b² - 1³ - 4b dla b = -¾ jest równa:
2*(-3/4)² - 1- 4*(-3/4)=
2*9/16-1+12/4=
18/16 -1+ 12/4=
2/16 + 12/4= 2/16 + 48/16=50/16 = 3, 2/16 =3 ⅛ odp d

3.Po redukcji wyrazów podobnych w wyrażeniu 5a² - 3b - 7a² + 8b otrzymamy:
5a² - 3b - 7a² + 8b= -2a²+ 5b
odp c


4. Aby w równaniu (-2x + 6 ) - (...) = 6x - 5 lewa strona była równa prawej, na miejsce kropek trzeba wstawić:
A.(-2x + 6 ) - (-8x - 11) = 6x - 5
-2x+6+8x+11= 6x-5
-2x +8x - 6x= -5-6-11
0= - 22 nie


B. (-2x + 6 ) - (4x + 1) = 6x - 5
-2x+6 -4x - 1 = 6x -5
-2x-4x-6x= -5-6+1
-12x = -10/: (-12)
x= 10/12 =
x =5/6 nie

C. (-2x + 6 ) - (4x + 11) = 6x - 5
-2x +6 -4x - 11 = 6x -5
-2x-4x-6x= -5-6+11
-12x = 0/ (-12)
x=0 nie


D. (-2x + 6 ) - (-8x + 11) = 6x - 5
-2x +6 +8x -11 = 6x -5
-2x+8x-6x =-5-6+11
0=0 tak

5. W wyrażeniu -x -6 - 2x - x +7 należy wstawić nawiasy w taki sposób, aby otrzymać wyrażenie równe 1. Poprawna odpowiedź to:
A. -x - 6 - (2x - x) + 7
-x-6-2x+x+7 = -2x-1
B. -x - (6 - 2x_ - x +
-x -6+2x + x+7 = 2+x1
C. -x - 6 -2x - (x + 7)
-x -6 -2x - x - 7 = -4x-1
D. -x - (6 - 2x - x +7)
-x -6+2x+x-7= 2x

6. Wynik mnożenia 3x (4y - x) to:
3x(4y-x) = 12xy - 3x²
odp d

7. Po wyłączeniu wspólnego czynnika przed nawias wyrażenie 6a² + 4ab - 2a ma postać:
A. 2a (3a + 2b)


8. Trzecia część wyrażenia 6pq + 12pr - 3ps jest równa:

C. 3p (6q + 12r - 3s)


9. 20 dag szybki kosztuje a złotych. Za 0,9 kg tej szybki należy zapłacić:
20 dag- a
90dag-x
20x= 90 /: 20
4,5aa

C. 4,5a złotych


10. Wyrażenia algebraiczne 100a + 10b + c, opisujące liczbę trzycyfrową , w której liczba dziesiątek b jest średnią arytmetyczną liczby setek a i liczby jedności c, to:

B. 100a +10 (a+c) + c


11. Płaszcz kosztował x zł, a kurtka y zł ( x > y ). Płaszcz staniał o 15%, a kurtka o 10%. Kurka jest teraz tańsza od płaszcza o:

D. (x - 15%) - (y - 10%)
62 4 62