Odpowiedzi

2009-12-10T20:26:58+01:00
Pieśń o Rolandzie powstała w eopoce sredniowiecza trwającej od V do XV wieku.w tym czasie powstały dzieła fundamentalne dla literatury narodowej. Najstarsze zabytki piśmiennicctwa wyznaczają daty początkowe w historii literatury poszczególnych narodów.
Początkowo rozwijajaca się w języku łacińskim literatura sredniowiecza nawiązywała do tradycji antycznej(cyceron,Horacy) i starożytnych założeń artystycznych. Dominacja Kościoła w życiu społeczno-kulturalnym decydowała o silnym rozwoju twórczości o charakterze religijnym. Obok niej zaczeła powstawać świecka poezja łacińska. Utwory pisane w językach narodowych pojawiły się około X wieku, przede wszystkim w ośrodkach kultury rycerskiej i dworskiej.
Charakter średniowiecza jest ściśle związany z przemianami społeczno-politycznymi, zachodzacymi w całej europie. Ekspansja chrześciljańska i dominacja kościoła w życiu społeczno-politycznymi, zachodzącymi w całej Europie. Obok dzielnie biedoty powstały okazałe budowle , zamki obronne kwitła kultura dworska.
Znaczącą rolę odgrywało rycerstwo i duchowieństwo, czego świadectwem są określone wzorce osobowe,epoki:ideał rycerza i ascety.

TYLE :)
2 5 2