Sprawdzian z matematyki pisało 30 uczniów. Nikt nie dostał oceny niedostatecznej ani celującej. Ocen dobrych było 2 razy więcej niż ocen bardzo dobrych, ocen dostatecznych o 25% mniej niż dobrych, a dopuszczających o 3 mniej niż bardzo dobrych. Oblicz średnią ocen z tego sprawdzianu.

2

Odpowiedzi

2009-12-10T20:35:34+01:00
A : bardzo dobry
2a : dobry
0,75*2a : dostateczny
a-3 : dopuszczający

a+2a+0,75*2a+a-3=30
3a+1,5a+a-3=30
5,5a-3=30
5,5a=33
a=6 - liczba ocen bardzo dobrych

2a=2*6=12 - liczba ocen dobrych
0,75*2a=0,75*2*6=9 - liczba ocen dostatecznych
a-3=6-3=3 - liczba ocen dopuszczających

(6*5+12*4+9*3+3*2)/30=3,7 - Średnia ocen ze sprawdzianu
3 3 3
  • SmoQ
  • Początkujący
2009-12-10T20:41:44+01:00
X - dwojki
y - trojki
z - czworki
w - piatki

30=x+y+z+w
z=2w
y=0,75z
x=w-3

30=w-3 + 0,75z + 2w + w
30=5,5w-3
33=5,5w
w=6 - oceny bdb
z=12 - oceny db
y=9 - oceny dst
x=3 - oceny dop

Srednia:
(6*5+12*4+9*3+3*2):30=3,7

odp. Srednia ocen ze sprawdzianu wynosi 3,7
2 3 2