Potrzebne mi są odpowiedzi na pytania :
1Przypomnij budowę synopsy i komórki nerwowej
2Jak przepływa impuls(kierunki) w synopsie i komórce nerwowej
3Porównaj erytrocyty ? , trombocyty ? , leukocyty pod względem ilości w 1cm³
4Porównaj tkankę chrzęstną i kostną pod względem budowy i funkcji
5Porównaj tkankę mięśniową pod względem budowy włókna , ilości jąder spełnianiem jej funkcji i szybkości męczenia się
6Jakie są rodzaje tkanki nabłonkowej i gdzie są.
PILNE!!!!!!!!!!

2

Odpowiedzi

2009-12-11T15:02:18+01:00
Ad 1.
SYNAPSA:
-błona presynaptyczna
-szczelina synaptyczna
-błona postsynaptyczna

KOMÓRKA NERWOWA:
-ciało komórki
-jądro komórkowe
-dendryt
-akson
-przewężenie Ranviera
-osłona zewnętrzna


Ad 2.
*Przekazywanie informacji w synapsie przebiega najczęściej na drodze chemicznej, w synapsach o bardzo wąskich szczelinach – także na drodze elektrycznej.


*przekazywanie informacji od receptora przez układ nerwowy do efektora, czyli zmiana potencjału elektrycznego wzdłuż neuronu.
Każdy nerw może przenosić wiele impulsów jednocześnie. Punkty zetknięcia między końcami poszczególnych neuronów nazywane są synapsami, a długie, cienkie części komórki nerwowej - aksonami.
Droga przekazywania impulsu składa się z 5 elementów (receptor, droga doprowadzająca, ośrodek analizujący, droga odprowadzająca, efektor). Impulsy przemieszczają się z prędkością 360 km/godz (100 m/s).


Ad 4.
CHRZĘSTNA
Rodzaj tkanki łącznej oporowej u strunowców. Uczestniczy w tworzeniu ich szkieletu wewnętrznego. W świecie bezkręgowców chrząstkę spotyka się tylko u głowonogów (puszka chrzęstna otaczająca zwój mózgowy). W budowie tkanki chrzęstnej wyróżnia się istotę międzykomórkową (substancję podstawową) zwaną chondromukoidem, rozmieszczone w niej włókna kolagenowe i sprężyste oraz komórki: chondroblasty, chondrocyty. Chondromukoid wraz z włóknami białkowymi określa się jako chondrynę. Stanowi ona główną masę tkanki chrzęstnej. W niej rozmieszczone są torebki chrzęstne z komórkami chrzęstnymi - tzw. grupy izogeniczne. Jednostkę architektoniczną tkanki chrzęstnej stanowi chondron. W zależności od rodzaju i ilości włókien białkowych w chondrynie wyróżnia się tkankę chrzęstną sprężystą (małżowiny uszne, trąbki Eustachiusza), chrząstkę szklistą (powierzchnie stawowe kości długich, szkielet zarodków) oraz chrząstkę włóknistą (spojenie łonowe, krążki międzykręgowe - dyski).

KOSTNA
Tkanka kostna to jeden z wielu szczególnych rodzajów tkanki łącznej. Charakteryzuje się tym, że substancja międzykomórkowa jest przesycona solami wapnia (fosforan, węglan) i tworzy wokół kanałów naczyniowych (kanały Haversa) koncentrycznie ułożone blaszki tworzące większe, walcowate jednostki strukturalne. Miedzy blaszkami, w jamkach kostnych (osteocyty ), rozlokowane są komórki tworzące tkankę kostną: osteocyty, osteoblasty, osteoklasty, komórki osteogenne.

Ad 6.
– Nabłonek jednowarstwowy płaski zbudowany jest z komórek wielobocznych, spłaszczonych; jądra komórkowe położone są centralnie. Nabłonek ten pokrywa błony surowicze, wyściela naczynia krwionośne, pęcherzyki płucne.

– Nabłonek jednowarstwowy sześcienny tworzony jest z komórek o kształcie kostek, w których jądra umieszczone są centralnie. U człowieka nabłonek ten wyściela kanaliki nerkowe, przewody wyprowadzające gruczołów.

– Nabłonek jednowarstwowy walcowaty zbudowany jest z komórek wydłużonych, cylindrycznych. Ich jądra znajdują się bliżej podstawy komórek, ponad błoną podstawną. U człowieka nabłonek ten wyściela przewód pokarmowy od żołądka do odbytnicy oraz jajowód (komórki zaopatrzone w rzęski).

– Nabłonek jednowarstwowy wielorzędowy zbudowany jest z komórek o różnej wysokości. Pomiędzy komórki wysokie wciskają się klinowato komórki nieosiągające powierzchni. Jądra komórek położone są na różnych poziomach. Komórki najwyższe pokryte są często rzęskami. Nabłonek ten występuje u człowieka w drogach oddechowych (jamie nosowej, krtani, tchawicy, oskrzelach).

- Nabłonek wielowarstwowy płaski zbudowany jest z kilku warstw komórek. Zewnętrzną, powierzchniową warstwę tworzą komórki płaskie. Komórki głębszych warstw nabłonka mają zdolność dzielenia się i umożliwiają odnawianie złuszczających się warstw wierzchnich. Nabłonek ten pokrywa ciało kręgowców z zewnątrz (naskórek), występuje w jamie ustnej, pochwie, przedniej powierzchni rogówki.

- Nabłonek wielowarstwowy przejściowy – komórki górnej warstwy są duże, różnokształtne, pokrywają komórki leżące niżej; wyściela moczowody, pęcherz moczowy.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-11T15:17:45+01:00
1.KOMÓRKE NERWOWĄ BUDUJE-
-Ciało komórki- stanowi cytoplazma otaczająca jądro komórkowe wraz z innymi strukturami.
-Dendryt-to krótka cytoplazmatyczna wypustka łącząca poszczególne komórki nerwowe
-Akson-to długa wypustka cytoplazmatyczna przewodząca sygnały nerwowe

SYNAPSA
To miejsce w którym akson jednego neuronu styka się z dendrytem drugiego neuronu lub z inną komórką .

2.KIERUNEK PRZEPŁYWU IMPULSU NERWOWEGO
Od dendrydu przez ciało komórki aż do aksonu

3.ERYTROCYTY,LEUKOCYTY,TROMPOCYTY
a) Erytrocyty (czerone krwinki) powstają w szpiku kostnym.W 1 mm(sześciennym) jest ich ok. 5 mln. Transportują tlen
b)Leukocyty (białe krwinki) powstają w węzłach chłonnych.Jest ich 5-8 tyś na mm(sześcienny).Wyróznia się granulocyty,limfocyty i monocyty.
c)trombocyty (płytki krwi) uczestniczą w krzepnięciu krwi.W 1 mm(sześciennym) jest ich ok. 150-400 tyś.

4.TKANKA :
A) CHRZĘSTNA- Jest zbudowana z komórek chrzęstnych,które są ułożone po kilka w jamach chrzęstnych,otoczonych substancją międzykomórkową .Tworzy szkielet krgowców w okresie embrionalnym,pierścienie włukniaste w tarczkach międzykręgowych,powierzchnie stawow,chrząstke nosa,nagłośni i oskzreli,małżowine uszną .
B) KOSTNA-Jest zbudowana z komórek i substancji międzykomórkowej,której podstawową substancję jest osseina(TO SUBSTANCJA BIAŁKOWA PRZESYCONA SOLAMI NIEORGANCZNYMI,GŁÓWNIE FOSFORANEM WAPNIA).Tkankę kostną możemy podzielić na
-zbitą- jest budulcem trzonów kości długich i powierzchniowej warstwy wszystkich kości)
- gąbczastą- twozry nasady kości długich

5.TKANKA MIĘŚNIOWA
a) gładka:
- jest zbudowana z komórek o wrzecionowatym kształcie,ostro zakończonych i jedno jądrowych
-brak poprzecznego prążka
- szybkość skurczu jest mała,leczwłukna przez długi czas mogą być skurczone
-buduje ściany przewodu pokarmowego i oddechowego oraz naczyń krwionośnych
- skurcz niezależny od naszej woli
b)Poprzecznie prązkowana kostna
-jest zbudowana z komórek o wydłużonym, cylindrycznym kształcie, zawierających wiele jąder i mitochondriów
- włókna tworzą poprzeczne prażki
- szybkość skurczu jest szybka
- buduje mięśnie szkieletowe
c)mięśniowa poprzecznie prążkowana
-jest zbudowana z komórek o wydłużonym kształcie,cylindrycznym kształcie,mających rozgałęzienia na końcu.mających po dwa jądra.
- skurcz niezależny od naszej woli
-buduje mięśnie sercowe

6.TKANKA NABŁONKOWA
*NABŁONEK JEDNOWARSTWOWY PŁASKI- pokrywa powierzchnie na których intensywnie zachodzi proces dyfuzji,u bezkregowców wytwarza oskórek,buduje ścianę pęcherzyków płucnych,wyściela naczynia krwionośne)
*NABŁONEK JEDNOWARSTWOWY SZEŚCIENNY-wyściela kanaliki nerkowe i końcowe odcinki gruczołów.
*NABŁONEK JEDNOWARSTWOWY WALCOWATY- wyściela górny odcinek dróg oddechowych oraz pzrewód pokarmowy
*NABLONEK WIELOWARSTWOWY PŁASKI-występuje w jamie ustnej i w przełyku i na przedniej części rogówki
*NABŁONEK WIELOWARSTWOWY WALCOWATY-występuje w spojówce oka i przewodach gruczołów zewnątrzwydalniczych.
*NABŁONEK WIELOWARSTWOWY PRZEJŚCIOWY- wysciela drogi moczowe