Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-11T19:39:52+01:00
1. monarchia konstytucyjna w Anglii
Zakres i sposób sprawowania władzy przez króla ograniczony jest władzą parlamentu „król panuje, a nie rządzi.
2. Samodzierżawie w Rosji
Centralizacja władzy przeprowadzona przy pomocy terroru wymierzonego w różne grupy społeczne. Przeprowadzane reformy również zmierzają do wzmocnienia władzy panującego.
3. monarchia absolutna we Francji
Władca skupia w swych rękach całość rządów w państwie. Ograniczając przywileje stanowe, poprzez swoich urzędników przejmuje kierowanie państwem: polityką zagraniczną i obronną, gospodarką, utrzymaniem porządku wewnętrznego
4. Rzeczpospolita szlachecka
Wladza krola jest ograniczona zdaniem szlachty, werdyktem sejmu i sejmików ziemskich.Szlachta ma szerokie przywileje. Złota wolność szlachecka.
2 3 2