1)Wiersz (święta miłości Ojczyzny...)Krasicki napisał po 1 rozbiorze polski.Zastanów się,któte słowa poety straciły dziś aktualność,a które ją zachowały.Zacytuj Je

2)Na czym dziś może polegać miłość ojczyzny?Sformułuj kilka refleksji na ten temat
plis na jutro z góry bardzo dziękuje ;))

1

Odpowiedzi

2009-12-11T12:45:29+01:00
Mam na 2)
- troska,
- obrona,
- ambitna, twórcza praca,
- nauka (w szkole),
- prawidłowy rozwój
- gotowość do poświęceń