Odpowiedzi

2009-12-10T20:20:27+01:00
Niewolnicy byli to ludzie, którzy nie mieli praw obywatela - nie mogli brać udziału w głosowaniach, o ich losie decydował ich właściciel. Tak na prawdę byli "rzeczami" tylko z duszą i ciałem.

Niewolnicy to byli jeńcy wojenni pozyskiwani przez Cesarstwo Rzymskie w wyniku podbojów. To oni rozpowszechnili to zjawisko na wielką skalę.

Los niewolników był nieciekawy - szczęście mieli ci co pracowali w domu, przy wychowywaniu dzieci. Najczęściej jednak pracowali na polach lub przy innych ciężkich pracach. Ich pan mógł ich w każdej chwili zgładzić i nie ponosił za to żadnych konsekwencji.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T20:21:51+01:00
1.Niewolnictwo – zjawisko społeczne, którego istotą jest stosunek zależności, polegający na tym, iż pewna grupa ludzi (niewolnicy) stanowi przedmiot własności innych osób, grup ludzi (rodzina, plemię itd.), lub instytucji (państwo, świątynia itp.), którzy mogą nimi swobodnie rozporządzać
2.Niewolnicy rekrutowali się spośród jeńców wojennych, dzieci sprzedanych w niewolę przez rodziców, osób, które same sprzedały się w niewolę, osób porwanych w celu sprzedaży w niewolę, czy sprzedanych za długi, skazanych na niewolę, itd. Także dzieci rodzące się z niewolników stanowiły z reguły pożytki z rzeczy i jako takie też były niewolnikami.
3.Sytuacja prawna niewolników była różna w różnych krajach i okresach historycznych, niemniej jednak istota niewolnictwa sprowadza się do tego, iż właścicielowi przysługuje pełnia władzy nad niewolnikiem (zazwyczaj włącznie z prawem zabicia go). Zazwyczaj także cały majątek niewolnika stanowi własność jego pana, choć ta kwestia była rozmaicie uregulowana, i np. w starożytnym Rzymie przyznano niewolnikom prawo własności, co pozwalało niekiedy na wykupienie się z niewoli.
2009-12-10T20:26:24+01:00
Niewolnicy to ludzie którzy byli pozbawieni wolności osobistej.Byli oni prywatną własnością innych .
Niewolnikami stawali się jeńcy pojmani w licznych w starożytności wojnach,dziecko które urodziła matka niewolnica,ludzie którzy nie mogli spłacić długów.Los niewolników był taki że musieli ciężko pracować.Większość nie jadła i nie piła oraz często była bita.