Odpowiedzi

2009-12-10T20:50:43+01:00
Pozytywne działania protistów roślino podobnych w przyrodzie i organizmie człowieka to:
- Biologiczne oczyszczanie wód,
- Stosuje się je jako nawóz, przez to służą do użyźniania gleb,
- Protisty to cenne składniki wody i soli mineralnych,
- Stosowane są także w medycynie i farmaceutyce (np. kremy),
- Substancje z chlorelli są stosowane do antybiotyków,
- Agar i kwas są wykorzystywane do środków bakteriobójczych oraz leków stosowanych w przypadku obecności robaków pasożytniczych,
- Glony występują w maściach, którymi smaruje się rany po oparzeniach,
Negatywne działania protistów w przyrodzie i organizmie człowieka to:
- Zakwity wód, co przyczynia się do śmierci wielu organizmów wodnych (zakwity wód to masowy rozwój określonych gatunków glonów, glony te obumierają tworząc martwą materię organiczną którą rozkładają bakterie zużywając tlen, wydzielają szkodliwe toksyczne związki [np. siarkowodór]),
- Glony zarastają filtry wodne, powodując ich niedrożność,
- Ich masowa obecność ogranicza rozwój innych organizmów,
- Ryby, które żywią się glonami mają gorsze walory smakowe i zapachowe,
- Glony obrastają statki co powoduje ich nadmierne obciążanie.
6 3 6
2009-12-10T21:25:54+01:00
W przyrodzie: biologiczne oczyszczanie wód,stosuje sie je jako nawóz,do urzyźniania gleb,słuza w przemyśle papieru-do produkcji kartonu i tektury,stosuje sie je do galaretek,majonezu,lodów
w medycynie jako lekarstwa,kremy.służa do produkcji ziół(morszczyn).do badań laboratoryjnych.
duze protisty słuza jako schronienie dla organizmów wodnych.Stanowią ważne ogniwa w łancuchu pokarmowym.oczyszczaja scieki i wody z bakterii,niektóre mogą wywoływac alergie,stany zapalne,choroby.Protisty biorą udział w tworzeniu skał wapiennych.
3 2 3