Pomocy!!!!! i przetłumaczyć te zdania jesli mozna
Wpisz "als" lub " wenn"
1. ..... Leo einen guten Job kriegt, heiratet er.
2.Ich lernte Barbara kennen..... ich in Potsdam war.
3..... man Probleme hat, sollte man daruber mit seinen Freunden sprechen.
4. Eva war noch ein Baby .... wir zum ersten Mal in die Schweiz fuhren.
5. Unsere Freundschaft horte auf.... Anneliese nach Munchen zog.

2

Odpowiedzi

2009-12-10T20:33:40+01:00
Jeśli Leo dostaje dobrą pracęwychodzi za mąż.(als)
Poznałem Barbara kiedy byłem w Poczdamie (als)
Jeśli masz problemy, należy rozważyć piśmie rozmawiać ze swoimi przyjaciółmi. (wenn)
Ewa była dzieckiem, kiedy pierwszy raz pojechała do Szwajcarii.(als)
2009-12-10T20:33:44+01:00
1.Jeśli Leo dostaje dobrą pracęwychodzi za mąż.
2.Poznałem Barbara kiedy byłem w Poczdamie
3.Jeśli masz problemy, należy rozważyć piśmie rozmawiać ze swoimi przyjaciółmi.
4.Ewa była dzieckiem, kiedy pierwszy raz pojechała do Szwajcarii.
5. Nasza przyjaźń usłyszeć .... Anneliese przeniósł się do Monachium.
1. ...Als.. Leo einen guten Job kriegt, heiratet er.
2.Ich lernte Barbara kennen...Als.. ich in Potsdam war.
3...Wenn.. man Probleme hat, sollte man daruber mit seinen Freunden sprechen.
4. Eva war noch ein Baby .als... wir zum ersten Mal in die Schweiz fuhren.
5. Unsere Freundschaft horte auf..wenn.. Anneliese nach Munchen zog.

1 2 1