Zadanie
Uzupełnij równania reakcji otrzymywania soli przez działanie odpowiednim kwasem na tlenek metalu.
a). ZnO + HBr → ... + ...
b). ... + ... → FeS + ...
c). ... + ... → KNO₃ + ...
d). ... + ... → Na₂SO₄ + ...
e). Cr₂O₃ + H₃PO₄ → ... + ...
f). ... + ... → Mn₃(PO₄)₂ + ...

1

Odpowiedzi

2009-12-10T20:40:50+01:00
A). ZnO + 2HBr → ZnBr₂ + H₂O
b). FeO + H₂S → FeS + H₂O
c). K₂O + 2HNO₃ → 2KNO₃ + H₂O
d). Na₂O + H₂SO₄ → Na₂SO₄ + H₂O
e). Cr₂O₃ + 2H₃PO₄ → 2CrPO₄ + 3H₂O
f). 3MnO + 2H₃PO₄ → Mn₃(PO₄)₂ + 3H₂O


Pozdrawiam :)