Odpowiedzi

2009-12-10T20:30:16+01:00
Funkcja kulturalno-oświatowa - państwo ma za zadanie zapewnić rozwój edukacyjny i kulturalny każdego człowieka, poprzez poza zapewnieniem szkół i przedszkol, ogniska pracy pozaszkolnej, oraz wszelkie kulturalne obiekty czyli np. teatr, kino czy placówki na koncerty.
1 5 1
2009-12-11T01:23:57+01:00
Funkcje Państwa zewnętrzne
-dbanie o dobry interes państwa za granicą, poprzez prowadzenie działalności dyplomatycznej (nawiązywanie kontaktów politycznych, gospodarczych, sojuszów międzynarodowych)
-obrona granic - zapewnienie obywatelom poczucia bezpieczeństwa przez niwelowanie zagrożenia agresją ze strony innych państw
Funkcje Państwa Wewnętrzne
-prawodawcza – państwo tworzy prawo, które obowiązuje na jego terytorium
-porządkowa – utrzymanie ładu i porządku publicznego
-administracyjna – państwo jest zobowiązane zarządzać krajem za pomocą aparatu administracyjnego; określone organy państwa (np. Rada ministrów, wojewoda, rada gminy) zarządzają odpowiednimi dziedzinami życia publicznego (finanse, gospodarka, oświata itp.)
-socjalna – zwalczanie bezrobocia, polepszanie warunków pracy oraz tworzenie systemu świadczeń socjalnych (czyli zapewnienie obywatelom minimum środków do życia)
-kulturalna – państwo zajmuje się oświatą, ochroną zabytków i miejsc pamięci narodowej, wspieraniem obywateli w ich rozwoju kulturalnym, (np. poprzez przeznaczanie pieniędzy na rozwój rodzimej kinematografii czy tworzenie bibliotek publicznych)
-gospodarcza – państwo jest strażnikiem ogólnych reguł gospodarczych (np. zwalcza monopole, nieuczciwą konkurencję), stwarza warunki do wzrostu gospodarczego (poprzez obniżanie stóp procentowych itp.)