Prosze pomozcie. uzupełnij zdania "wenn" lub "wann"
oraz przetłumaczyc na jezyk polski plis...

1. Er mochte gerne wissen, .... du sie besuchen kannst.
2. Wir freuen uns immer, ... das Wochenende beginnt.
3. Ich bleibe bei dir, ...... du nichts dagegen hast.
4. Ich half ihm immer, .... er mich um Hilfe bat.
5. Teilen Sie mir bitte mit, .... die Konferenz in Potsdam beginnen soll!
6. Meine Mutter weiss nie genau, .... man rechts uberholen darf.
7. Ich huste, ..... ich erkaltet bin.
8. Kannst du mir sagen, .... sie geboren ist?
9. Ute trinkt Cola, ..... sie einen riesigen Durst hat.
10. Die Natur erwacht zum Leben, .... der Fruhling kommt.

2

Odpowiedzi

2009-12-10T20:31:21+01:00
Tłumaczenie

"jeśli" lub "kiedy"

1. Mógł like to know .... Można je odwiedzić.
2. Zawsze chętnie do ... weekend się zaczyna.
3. I'll stay with you, ...... nie masz nic.
4. I pomogło mu zawsze .... poprosił mnie o pomoc.
5. Proszę dać mi znać, .... Konferencji Poczdamskiej zacznie!
6. Moja matka nigdy nie wiesz dokładnie .... możemy uberholen prawo.
7. I kaszel, ..... I'm cold.
8. Can you tell me .... to urodzi?
9. Napój typu cola Ute, ..... Ma ogromne pragnienie.
10. Przyroda ożywa, .... wiosna przychodzi.
2009-12-10T20:39:27+01:00
1.Er mochte gerne wissen, WANN du sie besuchen kannst. - on chce wiedzieć kiedy możesz ją odwiedzić.

2. Wir freuen uns immer, WENN das Wochenende beginnt. - my się zawsze cieszymy kiedy rozpoczyna się weekend.

3.Ich bleibe bei dir, WENN du nichts dagegen hast. - zostanę z tobą jeśli nie masz nic przeciwko.

4. Ich half ihm immer, WENN er mich um Hilfe bat. zawsze mu pomagałem kiedy on prosił mnie o pomoc.

5. Teilen Sie mir bitte mit, WANN die Konferenz in Potsdam beginnen soll! -prosze dac mi znać kiedy ma sie rozpoczac konferencja w Poczdamie

6. Meine Mutter weiss nie genau, WANN man rechts uberholen darf. - moja mama nigdy dokładnie nie wie kiedy można wyprzedzić

7.Ich huste, WENN ich erkaltet bin. - kaszlę kiedy jestem przeziebiony.

8.Kannst du mir sagen, WANN sie geboren ist? - możesz mi powiedzieć kiedy ona się urodziła?

9.Ute trinkt Cola, WENN sie einen riesigen Durst hat. - Ute pije colę, gdy jest ogromnie spragniona.

10. Die Natur erwacht zum Leben, WENN der Fruhling kommt. - natura ożywia kiedy przychodzi wiosna.

:)
1 5 1