Odpowiedzi

2013-07-14T11:44:17+02:00

zadanie 1

a)

 

1\frac{3}{5}-2\frac{1}{6}=\frac{8}{5}-\frac{13}{6}=\frac{48}{30}-\frac{65}{30}=-\frac{17}{30}

 

b)

 

3\frac{3}{8}+2\frac{5}{6}=3\frac{18}{48}+2\frac{40}{48}=5\frac{58}{48}=6\frac{10}{48}=6\frac{5}{24}

 

c)

 

\frac{1}{2}-(-\frac{1}{6}-\frac{1}{3})=\frac{1}{2}-(-\frac{1}{6}-\frac{2}{6})=\frac{1}{2}-(-\frac{3}{6})=\frac{1}{2}+\frac{3}{6}=\\\\\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=\frac{2}{2}=1

 

zadanie 2

a)

 

\frac{5}{9}=\frac{x}{126}\\\\9x=5*126\\9x=630 \ \ \ /:9\\x=70

 

SPRAWDZENIE:

 

x=70\\\\\frac{5}{9}=\frac{x}{126}\\\\\frac{5}{9}=\frac{70}{126} \to \frac{70:14}{126:14}=\frac{5}{9}\\\\\frac{5}{9}=\frac{5}{9}

 

b)

 

\frac{4}{11}=\frac{44}{x} \to x \neq 0\\\\4x=11*44\\4x=484 \ \ \ /:4\\x=121

 

SPRAWDZENIE:

 

x=121\\\\\frac{4}{11}=\frac{44}{x}\\\\\frac{4}{11}=\frac{44}{121} \to \frac{44:11}{121:11}=\frac{4}{11}\\\\\frac{4}{11}=\frac{4}{11}

3 3 3