Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T20:49:35+01:00
Niemcy:
- straciły Alzację i Lotaryngię na rzecz Francji,
- Kłajpeda staje się wolnym miastem,
- okręgi Eupen i Malmedy trafiają do Belgii,
- Zagłębie Saary zostało oddane na 15 lat pod opiekę Ligi Narodów, a potem miał się odbyć plebiscyt, gdzie ludność chce należeć,
- lewy brzeg rzeki Ren został zdemilitaryzowany czyli nie mógł się tam znajdować ani żołnierz niemiecki ani sprzęt wojskowy,

Polska:
- odzyskała niepodległość,
- odzyskała Pomorze Gdańskie,
- Gdańsk został wolnym miastem,
7 4 7
2009-12-10T20:54:00+01:00
Traktat wersalski-styczeń-czerwiec 1919
postanowienia wobec Niemiec ;
-demilitaryzacja
-demilitaryzacja Nadrenii
-zwrot Francji terenów Alzacji i Lotaryngii
-oddanie Belgii okrętów Eupen i Malmedy
-znaczne straty terytorialne na Wschodzie
-przepadek wszystkich kolonii niemieckich na rzecz zwycięskich mocarstw
-odszkodowania wojenne w wysokości 140 mln marek w złocie

wobec Polski:
Konferencja po I wojnie światowej w Wersalu ustaliła polską granicę zachodnią i częściowo północną , utworzyła Wolne Miasto -Gdańsk.
5 4 5