1.Podstawą graniastosłupa prostego jest romb o kącie ostrym 30 stopni i boku długości 12 cm. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa, jeśli jego wysokość jest równa 8cm.
2.Wysokość graniastosłupa prostego jest równa 11cm, a jego podstawą jest trójkąt równoramienny o jednym z kątów 120 stopni i ramionach długości 14 cm. Oblicz pole powierzchni bocznej tego graniastosłupa

1

Odpowiedzi

2009-12-10T20:44:09+01:00
Ad 1 Pp=12cm*6cm=72cm/2*2=144
Pb=12cm*8cm=96cm/2*4=384cm/2
Pc=144cm/2+384cm/2=528cm/2
to wiem ;]

ad2
Pb=17pierwiastków z 3 *11=187piewiastka z 3 +2*14*11=308+187pierwiastka z 3
Pb=308+187pierwiastka z 3