Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T20:42:30+01:00
Anglia monarchia konstytucyjna:
1. Zakres i sposób sprawowania władzy przez króla ograniczony jest władzą parlamentu „król panuje, a nie rządzi”
Samodzierżawie w Rosji:
2. Centralizacja władzy przeprowadzona przy pomocy terroru wymierzonego w różne grupy społeczne. Przeprowadzane reformy również zmierzają do wzmocnienia władzy panującego.
Monarchia absolutna we Francji:
3. Władca skupia w swych rękach całość rządów w państwie. Ograniczając przywileje stanowe, poprzez swoich urzędników przejmuje kierowanie państwem: polityką zagraniczną i obronną, gospodarką, utrzymaniem porządku wewnętrznego
Rzeczpospolita Szlachecka:
4. Monarcha sprawuje władzę, ale jego decyzje ograniczone są werdyktem sejmików i sejmu. W kraju panuje złota wolność szlachecka.
3 3 3