10z jakimi faktami kojarzysz nazwisko uczonego?połącz nazwiska oznaczone cyframi z osiągnięciami oznaczonymi literami.
1.Demokryt z Abdery A. Opracował pierwszy model atomu.
2.John Dalton B.opracował podstawymechanikikwantowej
3.Maria Skłodowska-Curie C.twórca atomistyczno-cząsteczkowej
4.Henry Cavendish teorii budowy materii.
5.Ernest Rutherford D.stworzył podst atomistycznej teorii
6. Niels H. D. Bohr budowy materii
E.jest odkrywcą dwóch
pierwiastków promieniotwór-
czych:polonu i radu.

2

Odpowiedzi

2009-12-10T20:51:07+01:00
Demokryt z Abdery - stworzył podstawy atomistycznej teroii budowy materii
John Dalton - twórca atomistyczno-cząsteczkowej teorii budowy materii
Maria Skłodowska-Curie - jest odkrywcą dwóch pierwiastków promieniotwórczych: polonu i radu
Henry Cavendish - opracował pierwszy model atomu
Niels H.D. Bohr - opracował podstawy mechaniki kwantowej
135 4 135
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T20:59:23+01:00
1.Demokryt z Abdery -----------D.stworzył podst atomistycznej teorii budowy materii
2.John Dalton----------C.twórca atomistyczno-cząsteczkowej teorii budowy materii
3.Maria Skłodowska-Curie---------E.jest odkrywcą dwóch pierwiastków promieniotwórczych:polonu i radu.
4.Henry Cavendish----------- A. Opracował pierwszy model atomu.
6. Niels H. D. Bohr -------- B.opracował podstawy mechaniki kwantowej

5.Ernest Rutherford (jako pierwszy potwierdził istnienie jądra atomowego.)
35 4 35