Odpowiedzi

2009-12-11T09:09:39+01:00
Skorzystaj ze wzorów:
Ek=mV^2/2 oraz T=2/3Ek/k

Ek - energia kinetyczna
m - masa
V - prędkość
T - temperatura
k=1,38*10^-23 J/(mol*K)