Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-11T14:33:46+01:00
Okres romantyzm - czas zmian, czas przełomu, okres pierwszej połowy XIX wieku. Czas na nadejście nowego typu bohatera. Bohatera romantycznego, pełnego emocji. Niekoniecznie pozytywnych emocji. Bohatera, który ponad wszystko wielbi piękno przyrody, jak i uczuciowość. Bohatera pełnego rozsterek, takiego, który ma problemy z własnym pojmowaniem świata, który ma problemy z podejmowaniem ważnych decyzji. Dwoma przykładami w omawianej pracy są właśnie Kordian, twór Juliusza Słowackiego i Hrabia Henryk, Mąż, twórcą którego zaś był Zygmunt Krasiński, autor "Nie-Boskiej komedii".
Kordian - typowy bohater romantyczny. Uosabia się z przyrodą. Kontempluje jej piękno, jak i przemijanie, nietrwałość. Porównuje jesień do śmierci anioła ("Ta cicha jesien... Podobna do śmierci anioła"). We fragmencie poznajemy Kordiana jako młodzieńca, nastolatka, osobę pełną sprzecznych emocji, osobę, którą trapi ból istnienia. "Oto ja sam, jak drzewo zwarzone od kiści, sto we mnie żądz, sto uczuć, sto uwiędłych liści" - bohater sam nie wie, czego chce, jest niezdecydowany, nie ma zielonego pojęcia w którą stronę podążyć. Nie może sie pogodzić z nieuchronnością losu, nie może pozbyć się niepokoju, jaki ogarnia co rusz jego młode serce. Jest niedoświadczony, większość uczuć, które go trapią, przeżywa zapewne po raz pierwszy. Jest przepełniony melancholią.
Kordian nie potrafi się odnaleźć w świecie, w którym żyje. Prosi nawet Boga, by ten wyprorokował dla niego przyszłość, nie wie do czego dąży, jest zagubiony. Przestaje wierzyć w siebie, w swoje życie, w Boga, w swoje idee.Czuje się jak Kolumb, który wypływa na nieznane oceany. Szuka swego celu, mądrości, pragnie uskrzydlenia. Kordian wiele mówi, lecz mało czyni, jest raczej biernym bohaterem, kimś bezsilnym. W przeciwieństwie do...
...Hrabiego Henryka. Mąż widzi swoja siłę w nienawiści, w skrajnych emocjach, w poddanych mu ludziach. Podejmuje działanie - walczy, by szlachcie żyło się lepiej. Sam zresztą do niej należy, więc jest to również w jego interesie.Hrabia czuje wielką władzę i siłę. Ta władza przesłania mu oczy. Jest zbyt pewny siebie. Czując powołanie do wielkich czynów opóścił swą rodzinę. Słowa: „ Teraz już nie marnym głosem , nie mdłym natchnieniem, będę walczył z wami, ale żelazem i ludźmi, którzy mnie się poddali.”, pokazują niesłychaną waleczność, aktywność, determinacje u Hrabiego „...- walczyć będę – żyć będę”. Ogromną radość, satysfakcję, że może kimś rządzić ukazuje wyrażenie: „ ...użyję ich rozkoszy mej kwoli – panować będę...”.
Dwaj bohaterzy romantyczni - a jakże różniący się od siebie. Młody Kordian i dojrzały Hrabia Henryk. Ten pierwszy nie wie do końca, czego oczekuje, do czego dąży, co jest jego celem. Mąż natomiast ma jasno postawione sobie kierunki działania. Dąży do nich z uporem, nie poddaje się przeciwnościom losu. I tak rozróżniamy dwa typy bohatera romantycznego - biernego (Kordian) i czynnego, podejmującego walkę i czyny, Hrabiego Henryka.
1 4 1