Odpowiedzi

2009-12-10T21:32:35+01:00
Toruńsko-Eberswaldzka:Wisła, Brda, Noteć, Warta i Odra.
Warszawsko-Berlińska:Wisły, Bzury, Neru, Warty, Obry, Odry i Sprewy.

2009-12-11T00:36:13+01:00
Toruńsko-Eberswaldzka:Wisła, Brda, Noteć, Warta i Odra.
Warszawsko-Berlińska:Wisły, Bzury, Neru, Warty, Obry, Odry
-barycko-głogowskiej Odra
wrocławsko-magdebruskiej-Odra Grado
nie znam takiego miasta jak Bierzy:X

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-11T01:46:12+01:00
*Toruńsko-Eberswaldzka: Wisła, Brda, Noteć, Warta i Odra.
*Warszawsko-Berlińska: Bzura, Ner, Warta, Obra, Odra i na terenie Niemiec Sprewa
*barycko-głogowskiej:Bóbr, Nysa Łużycka, Odra
*wrocławsko-magdebruskiej-dolina Odry,od ujścia Osobłogi po ujście Kaczawy
*Pradolina Wileńsko-Warszawsko-Berlińska-odcinek na północnym wschodzie biegnący dolinami: Narwi, Biebrzy, Niemna i Mereczanki