Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T22:25:46+01:00
Filozofia stoicka i epikurejska to dwie odmienne filozofie.
Według poglądów stoikow wszelkie emocje trzeba tłumić w sobie, nie okazywać wzruszenia, smutku, radości anie wszelkich innych uczuć. Zenon z Kiton głosił że drogą do szczęscia jest życie zgodne z rozumem, opanowanie namiętności i emocji. Ideałem dla stoikow był mędrzec, czyli człowiek doświadczony, opanowany i kierujący się wlasnym rozumem. Był również swiadomy swoich obowiązków. Dla stoików głównymi narzędziami poznania świata były intelekt i doświadczenie.
Epikurejczycy to zupełne przeciwieństwo stoików. Według ich poglądów w życiu ważne były uczucia, dążenie do przyjemności, zaspokajanie własnych potrzeb, celem ich egzystencji było utożsamianie szczęscia z brakiem cierpień fizycznych i szukanie wewnętrznego spokoju duszy.
Uważam, że dla obu tych filozofii celem było dobro człowieka. Mi do gustu bardziej przypadła filozofia epikurejska, ponieważ życie jest zbyt krótkie aby tracić je na duszeniu w sobie wszelkich emocji i powstrzymywać sie od cieszenia się tym co oferuje nam życie.