Odpowiedzi

2009-12-10T21:41:23+01:00
Mesjanizm to ukształtowanie historii polski na wzór męki Chrystusa. Naznaczał on narodowi polskiemu rolę narodu wybranego, oczekującego na odzyskanie wolności. Wolna Polska była tym oczekiwanym Mesjaszem. Naród by zasłużyć na wolnośc musiał sie odrodzić i udoskonalić. Poprzez cierpienie Polska musiała zbawić ludzkość jak Chrystus. Idea mesjanizmu ubrana jest w widzeniu księdza Piotra. Polska rozdzielona między zaborcó to rozciągnięte na krzyżu ramiona Chrystusa, a Piłat to Francja, która obiecywała pomóc Polakom w walce, a potem "umyła ręce" i nie dotrzymała obietnicy. Żołnież przebijający włocznię w bok Jezusa to Rosja, która zadała ostateczny cios umęczonej w niedoli Polsce. To nie pyszny Konrad otrzymał widzenie koncepcji losów narodów tylko pokorny ksiądz Piotr. Widzenie księdza Piotra ukształtowane jest na podobieństwo proroctw Biblijnych. Stylizacja na język Biblii i symbole czynia tekst patetycznym, bo są słowami wybawiciela narodu. Mesjanizm w Dziadach polega na przepowiadaniu przyszłych losów narodu. Cierpienia narodu polskiego mają sens, bo są wpisane w plany Boże. Polska cierpiąca jak Chrystus zmartwychwstała.

Szczerze mówiąc przepisałam Ci tylko moje notatki z lekcji. Może to Ci pomoże. :)
1 5 1