Odpowiedzi

2009-12-10T22:04:49+01:00
Argumentem potwierdzającym że świat przedstawiony w Antygonie jest konfiltkt pokoleń. Kreon uważał , że hańbą było by posłuchanie rad kogoś młodszego i jego znaniem mniej doświadczonego. Jednak jego syn Hajmon starał się przekonać do ojca do zmiany poglądów i namówić go do zmiany decyzji dotyczącej wyroku Antygony, sądząc iż takim postępowanie nie zyska szacunku wśród ludu. Kreon jednak odrzuca stanowisko syna i jego dobre rady, gdyż uważa, że zmiana zdania za namową syna podważa jego autorytet .Ojciec tłumaczy swoją okrutną decyzję obowiązkiem władcy wobec państwa. Obecnie na każdym kroku spotykamy konflikty między młodym a starszym pokoleniem. Przykładem może być brak miejsc pracy co powoduje ,że pracodawcy wolą zatrudnić pracownika młodszego niż starszego często bardziej doświadczonego prze życie. Co w tej sytuacji może być bardzo krzywdzące dla starszych ludzi ,którzy mogą się poczuć niepotrzebni.
Moim zdaniem wszystkie wyżej wymienione argumenty w pełni potwierdzają ,że świat antyczny przedstawiony w „Antygonie” jest bliski współczesnemu czytelnikowi. Mimo upływu wieków jest wciąż dziełem podziwianym prze czytelników. Ukazuje ludzkie konflikty i motywy postępowania ludzi, które na przełomach wieków nie zmieniły się. Myślę wiec że lektura powinna nas wiele nauczyć a przede wszystkim kierować się uczuciami, tym, co mówi serce, a nie rozumem.
2 1 2