Witam mam prośbe mam do napisania potwierdzenie rezerwacji w języku angielskiem niestety nie bardzo mi wychodzi oto tekst w języku polskim :

Szanowni Państwo
Uprzejmie informujemy , iż potwierdzamy rezerwacje apartamentu ( 470 PLN / doba) dla Pani Nicole Rachel z Paryża w terminie od 14-18 sierpnia 2008r.
ponadto informujemy o dokonaniu rezerwacji wszystkich zleconych przez Państwa usług takich jak :

usługi gastronomiczne
śniadania w terminie 15, 16, 17 sierpnia wliczone w cene noclegu
obiady w terminie 15,16,17 sierpnia dla 6 os. ( ....PLN/szt)
kolacje dla 1 os. w terminie 14,15,16,17 sierpnia 2008r. ( ....PLN/szt)
room service - kolacje- za dostarczenie posiłku do pokoju dolicza sie dodatkową opłate w wysokości 20 % zamówienia

Usługi dodatkowe
Jacuzzi dla 1 os w dniach 12, 13, 14 .08.2008 r. (....PLN/os/h)
Macaż całkowity ciała dla 1 os w dniach 12, 13, 14 .08.2008 r. (....PLN/os)
Okłady dla 1 os w dniach 12, 13, 14 .08.2008 r. (....PLN/os)
Laseroskopia dla 1 os w dniach 12, 13, 14 .08.2008 r. (....PLN/os)


W przypadku akceptacji kosztorysu prosimy o wpłacenie zaliczki w wysokości 60 % wartości kosztorysowej (.....PLN)
Do dnia 13.09.09 r. -przelew bankowy
Należność końcową prosimy uregulować przelewem bankowym w terminie 14 dni po otrzymaniu faktury vat na nr konta bankowego ...................454353534534534 .

Wszystkie podane ceny są cenami brutto Hotel zastrzega sobie prawo w szczególnych wypadkach do zmiany cen

Z POWAŻANIEM

Załączniki
-kosztorys

2

Odpowiedzi

2009-12-10T21:15:30+01:00
Ladies and Gentlemen
Please note that we confirm reservations apartment (470 PLN / day) for Ms. Rachel Nicole from Paris in the period from 14-18 August 2008. In addition, to inform on a reservation is requested by all of your services such as:

catering services
breakfast
within 15, 16, August 17, included in the price
lunch within 15,16,17 August for 6 pers. (....PLN / Pc)
dinner for 1 person. within 14,15,16,17 August 2008. (....PLN / Pc)
room service - dinner-for providing a meal
the room charge a surcharge of 20% of the contract

Additional Services
Jacuzzi for 1 person on 12, 13, 14 .08.2008 The (.... PLN / person / hr)
Full body massage for 1 person on 12, 13, 14 .08.2008 The (.... PLN / person)
Wraps for 1 person on 12, 13, 14 .08.2008 The (.... PLN / person)
Laseroskopia for 1 person on 12, 13, 14 .08.2008 The (.... PLN / person)

In case of acceptance, please estimate in advance an amount equal to 60% of the value
Cost (..... PLN)
Until 13.09.09 the-bank transfer
Please settle the final fee by bank transfer within 14 days after receipt of a VAT invoice to a bank account number: 454353534534534

All prices are gross prices Hotel
reserves the right in exceptional cases
to change prices

Sincerely,

Attachments
-estimate


2009-12-10T21:23:42+01:00
Ladies and Gentlemen
Please note that we confirm
reservations apartment (470 $ / day) for Ms.
Rachel Nicole from Paris in the period from 14-18 August 2008.
Also announce a reservation is requested by all of your services such as catering breakfast within 15, 16, August 17,
included in the price lunches within 15,16,17 August for 6 pers. (....$ / Pc)
dinner for 1 person. within 14,15,16,17 August 2008. (....$ / Pc)
room service - dinner-for providing meals to the room we
charge a surcharge of 20% of the contract.
Additional services Jacuzzi for 1 person on 12, 13, 14 .08.2008 The (....$/ person / h) Macaż total body for 1 person on 12, 13, 14 .08.2008 The (.... $ / person) Packs for 1 person on 12, 13, 14 .08.2008 The (....$/ pax) Laseroskopia for 1 person on 12, 13, 14 .08.2008 The (....$/ pax) In the event of approval, please estimate in advance an amount equal to 60% of the value estimates (.....$) Until 13.09.09 the-bank transfer, please adjust the final fee by bank transfer within 14 days after receipt of a VAT invoice to the number bank account ................... 454353534534534. All prices are gross prices hotel reserves the right in exceptional cases, to change prices