Odpowiedzi

2009-12-10T21:33:10+01:00
Porównanie
epitet
przenośnia
uosobienie
pytania retoryczne
2009-12-10T21:34:01+01:00
Porównanie,przenośnia, uosobienie,ożywienie,onomatopeja,peryfraza,epitet,rymy,aforyzm,apostrofa,anafora,oksymoron,archaizm,neologizm,hiperbola, powtórzenie,pytanie retoryczne,symbol,wykrzyknienie