Pytania dotyczące powstania listopadowego, styczniowego oraz krakowskiego
1. Komitet Centralny Narodowy wydał w 22/23 1863r. manifest, który (która odpowiedź jest fałszywa)
A. ogłaszał natychmiastowe podjecie działań zbrojnych
B.ogłaszał uwłaszczenie chłopów za odszkodowaniem
C. przebaczał narodowi rosyjskiemu który również cierpiał pod rządami cara
D.przekreślał nadzieje cara na wykorzystanie rekruta polskiego

2.Uzupełnij tekst:
Konstytucja Królestwa Polskiego z 18155 roku postanowiła że:
Królestwo stale połączone z a)........posiadało własny b)......., własne c)...., polskie urzędy i d)..... majątkową/ Królem Polski będzie e)................
Sejm złożony z f)......................zbiera się co g).....lata

3 Uzupełnij tekst:

W roku a)..... Aleksander I mianował wodzem naczelnym armii b)..........
swego brata c)..............., który wprowadził w armii przesadną d)............,
przywrócił kary.................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-11T15:14:39+01:00
1.D
2.ROSJA IMMUNITET PRAWA SZKOŁY WŁASNOŚC CAR
3.