Prosze o pomoc...

zad 1.
oblicz:
1(2 do potęgi zerowej dodać 2 do potęgi -1)razy 3 do potęgi -2/
(-5)do potegi -1 dodac 1 do potegi -1
( /-kreska ułamkowa)
zad2.
zapisz podane wyrazenie w postaci potegi liczby 5
mała 4√5 razy 25 razy √125 razy mała 4√25
zad3.
Wyłącz czynnik przed pierwiastek i wykonaj działania
5√12-4√18-2√48+2√63
zad4.
Wyznacz AUB,A u do góry nogami B,A/B,B/A
jezeli:A=(-3,2>
B=<-2,5)

1

Odpowiedzi

2009-12-11T08:53:48+01:00
Zad.1
(2 do potęgi zerowej dodać 2 do potęgi -1)razy 3 do potęgi -2/
(-5)do potegi -1 dodac 1 do potegi -1
( /-kreska ułamkowa)

(2^0+2^(-1))*3^(-2)/[(-5)^(-1)+1^(-1)]=
(1+½)*1/9/[-1/5+1]=3/2*1/9/(4/5)=1/6:4/5=1/6*5/4=5/24

zad.2
zapisz podane wyrażenie w postaci potęgi liczby 5
mała 4√5 razy 25 razy √125 razy mała 4√25
4√5*25*√125*4√25=4√5*5²*5√5*4*5=16*5⁴*(√5)²=16*5⁵
zad.3
Wyłącz czynnik przed pierwiastek i wykonaj działania
5√12-4√18-2√48+2√63=5*2√3-4*3√2-2√16*3+2√9*7=10√3-12√2-8√3+6√7
zad.4
Wyznacz AUB,A u do góry nogami B,A/B,B/A
jezeli:A=(-3,2>
B=<-2,5)
AuB=(-3,5)
AnB=<-2,2>
A/B=(2,5)
B/A=(-3,-2)