Odpowiedzi

2009-12-10T21:25:51+01:00

-osłabienie ruchu robotniczego (konflikt między rewolucjonistami a reformistami),
-skłonności autokratyczne warstw rządzących i klas uprzywilejowanych,
-dezorientacja bezrobotnych i ich podatność na propagandę faszystowską,
-wycofanie się drobnomieszczaństwa z ruchu robotniczego i socjalistycznego,
-krytyczna sytuacja gospodarcza kraju,
-tęsknota za personalizacją władzy i kryzys państwa liberalnego,
-trudności byłych żołnierzy w przystosowaniu się do życia powojennego.