Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T21:24:26+01:00
Wolontariat jest wspaniałą szansą na zdobycie nowych umiejętności, na poznanie ciekawych ludzi i świata. Może być sposobem na samotność albo twórcze przetrwanie okresu bezrobocia. Pozwala oderwać się od codziennych obowiązków albo przygotować się do przyszłej pracy. Dla jednych jest początkiem kariery zawodowej, dla drugich jej uwieńczeniem. Uwrażliwia na potrzeby drugiwego człowieka i tworzy przestrzeń do fundeamntalnego wyboru: więcej mieć czy bardziej być.

Wolontariuszem może być każdy bez względu na wiek (wyjątek stanowią placówki opiekuńczo-wychowawcze, często ukończenie 18 lat jest wymagane w szpitalach), wykształcenie, status materialny. Każdy musi jednak znaleźć dla siebie właściwe zajęcie, które da mu prqwdziwą satysfakcję. Wolontariat nie może wiązać się z przymusem i niechęcią, wtedy traci swój sens.

Do czerwca 2003 roku status prawny wolontariusza w Polsce nie był określony. Od ponad roku obowiązuje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która m.in. określa prawa i obowiązki wolontariuszy. Ze szczegółowymi informacjami na ten temat można się zapoznać w dziale Prawo. Zgodnie z ustawą wolontariusze mogą pracować w instytucjach publicznych i jednostkach im podległych (centralnych, np. w ministerstwach i samorządowych, np. w urzędach gmin, szkołach), organizacjach pozarządowych (np. fundacjach, stowarzyszeniach), jednostkach działających w na podstawie przepisów regulujących stosunek państwa do Kościoła katolickiego oraz innych kościołów.

Wiele organizacji i instytucji stosuje własne kryteria naboru wolontariuszy. Są one często zależne od aktualnie realizowanych programów. Choć wolontariat jest bezpłatny, to nie zwalnia to nikogo z odpowiedzialnej pracy. Warto pamiętać, że wolontariusze wykonują bardzo ważne zadania, od których zależy działalność całej organizacji
11 3 11
2009-12-10T21:24:39+01:00
Uważam, że tak ponieważ wolontariat jest wspaniałą szansą na zdobycie nowych umiejętności, na poznanie ciekawych ludzi i świata. Może być sposobem na samotność albo twórcze przetrwanie okresu bezrobocia. Pozwala oderwać się od codziennych obowiązków albo przygotować się do przyszłej pracy. Dla jednych jest początkiem kariery zawodowej, dla drugich jej uwieńczeniem. Uwrażliwia na potrzeby drugiwego człowieka i tworzy przestrzeń do fundeamntalnego wyboru: więcej mieć czy bardziej być.
9 2 9
2009-12-10T21:27:34+01:00
Dlaczego warto być wolontariuszem ? Powodów jest wiele, a wolontariat stwarza każdemu szansę na rozwój własnej osobowości. Oto kilka z nich.

Wolontaria pozwala na:
rozwijanie posiadanych umiejętności ,
odkrywanie nowych talentów,
nawiązywanie nowych znajomości i przyjaźni,
odkrywanie poczucia sensu pomagania innym,
uzyskanie poczucia satysfakcji,
pojawienie się w cv ważnej pozycji: byłem/am wolontariuszem /ką,
ciekawe i twórcze spędzenie wolnego czasu.

Wolontariat jest także ważny ponieważ:
uczy wrażliwości na drugiego człowieka,
jest dobrym przygotowaniem do przyszłej pracy ,
daje możliwość oderwania się od monotonii codziennego życia
6 3 6