Proszę jak najszybciej, jakieś KRÓTKIE ZWIĘZŁE I NA TEMAT informacje na temat II wojny światowej (kiedy wybuchła, jakie były pierwsze działania ktore nastąpily we wrześniu, cos tam o likwidacji Getta Żydowskiego, kiedy zakończyła sie w Europie a kiedy na swiecie) !!
Z góry dziekuję, ponieważ wszystko, co znajduję w necia lub encyklopedii jest przeładowane niepotrzebnym nadmiarem wielu informacji.

1

Odpowiedzi

2009-12-10T21:35:52+01:00
Wojna światowa II 1939-1945, największy i najkrwawszy konflikt zbrojny w historii, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945. Stronami konfliktu był blok państw utworzony wokół III Rzeszy Niemieckiej, Włoch i Japonii (państw Osi), w którego skład wchodziły także: Węgry (20 listopada 1940 akces do Paktu Trzech, 15 października 1944 wystąpienie z bloku), Bułgaria (1 marca 1941 przystąpienie do Paktu Trzech, 28 października 1944 wystąpienie z bloku), Rumunia (23 listopada 1940 akces do Paktu Trzech, 12 września 1944 wystąpienie z bloku), Republika Słowacka (utworzona pod kuratelą niemiecką 14 marca 1939), proniemieckie Niezależne Państwo Chorwackie (od utworzenia po kapitulacji Jugosławii 17 kwietnia 1941 do zakończenia okupacji niemieckiej na przełomie 1944 i 1945), Finlandia (22 czerwca przystąpienie do wojny z ZSRR, 19 września 1944 zawieszenie broni), oraz koalicja państw utworzona wokół Wielkiej Brytanii i jej sojuszników. Od 1941 do koalicji przyłączyły się Stany Zjednoczone Ameryki Północnej i ZSRR (w latach 1939-1941 pozostawał w sojuszu politycznym i gospodarczym z III Rzeszą).

Nie wiem czy to Ci pomoże ale proszęę ; ))
1 5 1