Odpowiedzi

2009-12-10T21:34:36+01:00
Jest to równowaga podażu i popytu:)
2009-12-10T22:15:41+01:00
Poiom cen w gospodarce rynkowej kształtuje się za pomocą popytu i podaży.
Popyt - zapotrzebowanie na dane dobro lub usługę w określonym miejscu i czasie
Podaż -ilość dóbr i usług jaką oferują producenci do sprzedaży w określonym miejscu i czasie
cena równowagi rynkowej - to cena przy której ilość dóbra dostarczonego przez producenta równa się ilości dobra nabywanego przez konsumenta.
2009-12-10T23:03:31+01:00