Zad.1 Pan Sławek 20% swojej kwietniowej pensji przeznaczył na świadczenia (czynsz, prąd, gaz itp.) W maju otrzymał 200zł podwyżki , ale opłaty za świadczenia wzrosły o 10% i pan Sławek znowu przeznaczył na nie 20%. Ile zarabiał w maju?

Zad.2 W klasie, liczącej 20 uczniów, chłopców jest więcej niż dziewcząt. Czworo uczniów, czyli 20% dziewcząt i 20% chłopców, nosi okulary. Ilu chłopców i ile dziewcząt jest w tej klasie?

1

Odpowiedzi

2009-12-10T22:35:59+01:00
Zad.1

Układ równań:

y = 0,2(x-200)
0,2x = 1,1y

y = 0,2x - 40
0,2x = 1,1y

y = 0,2x - 40
0,2x = 1,1(0,2x - 40)

y = 0,2x - 40
0,2x = 0,22x - 44

y = 0,2x - 40
0,2x - 0,22x = -44

y = 0,2x - 40
-0,02x = -40

y = 0,2x - 40
x = -40/-0,02 = 2200

W maju zarabiał 2200zł.

Zad. 2
x - dziewczyny
y - chłopcy

0,2x + 0,2y = 4
Chłopców jest więcej od dziewcząt zatem mając do "dyspozycji" liczbę 4 możemy stwierdzić, że większa jej część to 3 a mniejsza 1
więc:
0,2y = 3
y = 3/02 = 15
Chłopców w klasie jest 15

0,2x = 1
x = 1/0,2 = 5
Dziewcząt jest 5
1 5 1